Idealna wylewana uszczelka.

Idealna wylewana uszczelka – elastyczność (prostota) wytwarzania, poprawa jakości niższe koszty. W końcowym efekcie lepsza ochrona środowiska.

❗️❗️ Coraz bardziej zaawansowane układy elektroniki lub mechaniki wymagają nietypowych rozwiązań oraz nietypowych kształtów uszczelek w celu zagwarantowania pełnej szczelności. Zastosowanie tradycyjnej uszczelki może w powyższym przypadku nie sprawdzić się, a koszt jej wyprodukowania może być nieproporcjonalnie wysoki.

📈 Dlatego lepszym rozwiązaniem są uszczelki wylewane za pomocą precyzyjnych robotów klejących firmy APCom. Wylewanie uszczelek wiążę się nie tylko z uzyskaniem lepszych parametrów i zabezpieczenia dla danego produktu, ale także z obniżeniem kosztów samej pracy. Zastosowanie robotów klejących zapewnia systematyczne i powtarzalne wykorzystanie surowca dokładnie w takich samych, określonych przez program, dawkach. Dzięki temu wykonane w ten sposób uszczelki wylewane będą charakteryzować się takimi samymi właściwościami dla każdego uszczelnianego elementu.

🎯 Zastosowanie tradycyjnej uszczelki jest przede wszystkim nieodporne na zmiany w konstrukcji urządzenia oraz łatwość montażu. Wszędzie gdzie trzeba zastosować dedykowany kształt uszczelnienia, proces wykonania uszczelki w klasycznej technologii jest skomplikowany, długotrwały oraz kosztowny. Wpływa również w negatywny sposób na środowisko (globalne ocieplenie) poprzez generowanie odpadów produkcyjnych. Stosowanie uszczelki wylewanej eliminuje powyższe negatywne elementy procesu uszczelniania.

Sezon letni – APCom wraca na tory!

Jak wszyscy dobrze widzimy i czujemy sezon letni zbliża się do nas coraz większymi krokami. Także i my w APCom mamy co świętować. Nasze dozowniki wracają do pracy aby brać czynny udział podczas budowy nowoczesnych torowisk. Mają one realny wpływ na poprawę komfortu i bezpieczeństwa milionów podróżnych.

Na co wpływa zastosowanie żywicy w strukturze torowiska:
🎯 tłumienie drgań i wibracji,
🎯 tłumienie hałasu,
🎯 wprowadza dodatkowy margines bezpieczeństwa poprzez solidne sklejenie podkładek żebrowanych z podłożem,
🎯 struktura torowiska staje się bardziej odporna na procesy starzenia.

BLOG - archiwalny

Bezpieczna elektronika to niezawodna elektronika!

💧 Nikt nie lubi wilgoci mogącej pojawiać się w niepożądanych miejscach. Dlatego tak ważne jest oddzielanie „czystej” elektroniki od otoczenia. Pozwoli to unikać potencjalnie czasochłonnych napraw oraz zaoszczędzi sporo nerwów. Wykorzystanie w tym celu odpowiednich żywic oraz dopasowanej technologii dozowania jest tutaj kluczowe. Technologia przygotowania zalewy najczęściej polega na zmieszaniu ze sobą dwóch ciekłych komponentów (bazy/żywicy – składnika A oraz katalizatora/utwardzacza – składnika B) w odpowiednich proporcjach. Dlatego tak ważne jest zastosowanie odpowiedniego sprzętu, który jest w stanie zagwarantować powtarzalną i dokładną mieszaninę, aby w ostatecznej fazie gotowa żywica charakteryzowała się jak najlepszymi właściwościami.

Krótka charakterystyka zalew wykorzystywanych do zabezpieczania elektroniki:
🎯żywice epoksydowe – charakteryzuje się zwiększoną twardością, najczęściej stosowana w przypadku potrzeby osiągnięcia wysokiej odporności mechanicznej lub chemicznej. Dodatkowym atutem jest jej wysoka odporność na temperatury (realnie nawet do ~140-160°C).
🎯poliuretany – są zdecydowanie bardziej elastyczne od epoksydów, dzięki czemu doskonale tłumią oraz pochłaniają wszelkiego rodzaju wibrację i wstrząsy – w konsekwencji zmniejszają ryzyko wystąpienia uszkodzeń mechanicznych.
🎯silikony – to grupa materiałów o najniższej twardości, ale również wysokiej wytrzymałości termicznej. W przypadku gdy silikon zostanie zmodyfikowany o specjalny napełniacz taka zalewa doskonale sprawdza się jako materiał termotransferowy znakomicie podnoszący wytrzymałość termiczną zastosowanej elektroniki.

Każda zalewa zapewnia przede wszystkim zabezpieczenie elektroniki przed działaniem niekorzystnych czynników zewnętrznych. Dzięki takiemu procesowi można znacząco wydłużyć żywotność sprzętu elektronicznego czyli pośrednio przyczynić się również do ochrony środowiska. Bardzo ważne jest zatem dobranie zalewy o odpowiednich właściwościach, aby maksymalnie wykorzystać jej potencjał.

Próżnia w świecie dozowania.

Złożoność technologii wytwarzania wymaga czasami zastosowania niecodziennych rozwiązań w celu zagwarantowania poprawnego funkcjonowania gotowego wyrobu. Ciągła miniaturyzacja elektroniki oraz jej bardzo złożona budowa komplikuję poprawny proces dozowania. W takim przypadku dozowanie przy użyciu klasycznych rozwiązań może się nie sprawdzić i konieczne będzie użycie zaawansowanych maszyn wykorzystujących próżnię.

🦉Próżnia jest stanem jaki panuje w odizolowanym układzie (np. komora próżniowa w maszynie) poprzez usunięcie w niej np. wypełniającego powietrza. Co ciekawe w próżni zawsze są obecne w mniejszym bądź większym stopniu cząsteczki gazów. Dlatego próżnię określa się jako obszar, który jest wypełniony gazem znajdującym się pod ciśnieniem znacznie niższym w stosunku do ciśnienia atmosferycznego. Powszechnie stosowaną jednostką jaką określamy poziom próżni jest [bar lub mbar]. Zakres wartości ciśnienia dla próżni przyjmujemy od 0…1 bar (zakładając poziom ciśnienia absolutnego jako odniesienie).

Wykorzystanie technologii dozowania w próżni pozwala na:
🎯w przypadku skomplikowanej budowy – dokładne dotarcie materiału do najtrudniej dostępnych miejsc,
🎯zaaplikowanie wolnej od zanieczyszczeń oraz pęcherzyków powietrza mieszaniny.

Również i my w APCom korzystamy z przywilejów oferowanych przez środowisko próżni. Przedstawiamy Państwu nasz zaawansowany dozownik posiadający w pełni zautomatyzowane komory przeznaczone do aplikacji materiałów pod obniżonym ciśnieniem.

Technologie dozowania – szeroki wachlarz zastosowań.

Technologie dozowania nie są związane tylko z branżą elektroniczną, nie służą tylko do wylewania uszczelek czy też klejenia wybranych komponentów. Jak widać technologie dozowania znajdują swoje zastosowanie w bardzo wielu miejscach – nawet w reklamie – jakże istotnej również dzisiaj… 😋

Poniżej przedstawiamy Państwu naszą kolejną realizację, która miała na celu wykonanie stanowiska do wylewania naklejek 3D. Wykorzystaliśmy naszego robota kartezjańskiego.

🦉Naklejka 3D ma szansę powstać dzięki zjawisku napięcia powierzchniowego. Jest to zjawisko fizyczne występujące na styku powierzchni cieczy np. z ciałem stałym. W uproszczeniu cząsteczki cieczy bardziej przyciągają się do siebie niż do materiału obcego w rezultacie następuję uwypuklenie kształtu cieczy.

Dzięki zjawisku napięcia powierzchniowego, na powierzchni naklejki, powstaje menisk wypukły powodując w ten sposób ciekawą strukturę 3D.