Idealna wylewana uszczelka.

Idealna wylewana uszczelka – elastyczność (prostota) wytwarzania, poprawa jakości niższe koszty. W końcowym efekcie lepsza ochrona środowiska.

❗️❗️ Coraz bardziej zaawansowane układy elektroniki lub mechaniki wymagają nietypowych rozwiązań oraz nietypowych kształtów uszczelek w celu zagwarantowania pełnej szczelności. Zastosowanie tradycyjnej uszczelki może w powyższym przypadku nie sprawdzić się, a koszt jej wyprodukowania może być nieproporcjonalnie wysoki.

📈 Dlatego lepszym rozwiązaniem są uszczelki wylewane za pomocą precyzyjnych robotów klejących firmy APCom. Wylewanie uszczelek wiążę się nie tylko z uzyskaniem lepszych parametrów i zabezpieczenia dla danego produktu, ale także z obniżeniem kosztów samej pracy. Zastosowanie robotów klejących zapewnia systematyczne i powtarzalne wykorzystanie surowca dokładnie w takich samych, określonych przez program, dawkach. Dzięki temu wykonane w ten sposób uszczelki wylewane będą charakteryzować się takimi samymi właściwościami dla każdego uszczelnianego elementu.

🎯 Zastosowanie tradycyjnej uszczelki jest przede wszystkim nieodporne na zmiany w konstrukcji urządzenia oraz łatwość montażu. Wszędzie gdzie trzeba zastosować dedykowany kształt uszczelnienia, proces wykonania uszczelki w klasycznej technologii jest skomplikowany, długotrwały oraz kosztowny. Wpływa również w negatywny sposób na środowisko (globalne ocieplenie) poprzez generowanie odpadów produkcyjnych. Stosowanie uszczelki wylewanej eliminuje powyższe negatywne elementy procesu uszczelniania.